KUD „POLET“ REPERTOAR

„IGRE  IZ  ŠUMADIJE“

Koreograf: Dušan Stanić

Muzički  aranžman: Bogdan Kojović

„ŠOPSKE  IGRE“

Koreograf: Dušan Stanić

Muzički  aranžman: Bogdan Kojović

Ovo su PRVE „ Šopske igre“ postavljene u Srbiji  i Jugoslaviji, 1955. godine.

„VRANJANSKA  SVITA“

Koreograf: Branko  Marković

Muzički  aranžman: Branislav Radovanović  – Bata

„KOMITSKE  IGRE“

Koreograf: Mira  Sanjina

„RUGOVSKA  SVITA“

Koreograf: Branko  Marković

Muzički  aranžman: Branislav Radovanović  – Bata

„ŽENSKA MAKEDONIJA  I  MAKEDONSKO  ORO“

Koreograf: Branko  Marković

„BUNJEVAČKE  IGRE“

Koreograf: Milan  Miladinović – Ečki

Muzički  aranžman: Bogdan  Kojović

„IGRE  IZ  SLOVENIJE“

Koreograf: Iko Otrin

Muzički  aranžman: Branislav Radovanović  – Bata

„GLAMOČ – BOSANSKO  NEMO  KOLO“

Koreograf: Radovan  Čolić

„IGRE  IZ  POSAVINE“

Koreograf: Djordje  Mladenović

Muzički  aranžman: Branislav Radovanović  – Bata

„IGRE  IZ  SLAVONIJE“

Koreograf: Djordje  Mladenović

Muzički  aranžman: Branislav Radovanović  – Bata

„IGRE  IZ  OVČEG  POLJA“

Koreograf: Gile  Vasilev

Muzički  aranžman: Branislav Radovanović  – Bata

„IGRE  IZ  TIMOČKE  KRAJINE“

Koreograf: Trajče  Simeonovski

Muzički  aranžman: Borivoje  Ilić

Postavljene 1982. godine.

„KOMITSKE  IGRE“

Koreograf: Trajče  Simeonovski

Postavljene 1982. godine.

„BRANKOVO KOLO“

Koreograf: Branko  Marković

„IGRE  IZ  POVARDARJA“

Koreograf: Mitke  Aleksov
Muzički  aranžman: Branislav Radovanović  – Bata

Postavljene 1976. godine. Osvojena  III nagrada na festivalu“ Amateri svome gradu“ u Beogradu.

„SVATOVAC“

Koreograf: Dušan Stanić

Muzički  aranžman: Branislav Radovanović  – Bata

„VLAŠKE  IGRE“

Koreograf: Goran  Mitrović

Muzički  aranžman: Zoran  Argirovski

„BRANKOVO  KOLO“

Koreograf:  Dragomir  Vuković  –  Kljaca

Muzički  aranžman:  Branislav Radovanović  – Bata

Postavljeno 1984. godine, povodom  40 godina od oslobadjanja logora „Mathauzen“.

„IGRE  SA  STARE  PLANINE“

Koreograf:  Tihomir Palamarević  –  Tika

Muzički  aranžman: Zoran  Argirovski

Postavljene 2006.godine, povodom 70 godina KUD„Poleta“.

„IGRE  IZ  LESKOVCA“

Koreograf:  Tihomir Palamarević  –  Tika

Muzički  aranžman: Zoran  Argirovski

Postavljene 2007.godine.

„IGRE   IZ  VRANJSKOG  POLJA“

Koreograf:  Tihomir Palamarević  –  Tika

Muzički  aranžman: Zoran  Argirovski

Postavljene 2008.godine.

„ŽENSKE  VLAŠKE  IGRE“

Koreograf:  Tihomir Palamarević  –  Tika

Muzički  aranžman: Zoran  Argirovski

Postavljene 2009.godine.