Kratak istorijat društva:

Kulturno-umetničko društvo “Polet” iz Beograda je osnovano 16. juna 1936. godine od strane Saveza sindikata privatnih nameštenika i trgovačkih pomoćnika Beograda i ove godine proslavilja 80 godina od osnivanja.

Naše društvo je član Saveza kulturno umetničkih društava Beograda, čiji je i jedan od osnivača davne 1948. godine. O kvalitetu rada našeg KUD-a svedoče mnogobrojna priznanja koja su osvojili sa svojim ansamblima u raznim oblicima umetničkog stvaralaštva amatera na manifestacijama koje su se tradicionalno održavale.

Dugi niz godina KUD “Polet” je, kao jedno od naših najboljih kulturno umetničkih društava, predstavljalo Beograd i Srbiju na mnogobrojnim međunarodnim takmičenjima i festivalima. Kao pravi ambasadori kulture dostojno su reprezentovali našu narodnu baštinu, a sa svih nastupa i takmičenja su se vraćali sa najvrednijim nagradama i priznanjima.

U okviru društva deluju sledeće sekcije: folklorna – omladinski ansambl, ansambl veterana i rekreativni ansambl, muzička, i grupa pevača narodnih pesama.

Sedište društva je u Beogradu, u ulici Cetinjska br. 2 (ulaz u prolazu).